Takia Monique Suarez

First Name : TAKIA

Middle Name : MONIQUE

Last Name : SUAREZ

Gender : Female

Infraction Date : 2016-01-16

Weight : 130 lbs.

Height : 5'03"

Total Bond : 1000

Address : 830 WHITEHALL RD ATHENS, GA 30605

Street : 830 WHITEHALL RD

Zip : 30605

City : ATHENS

County : Clarke

State : Georgia

Takia Monique Suarez

Post Comment

Comment